28.01.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Teresa Piątkowska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - TERESA PIĄTKOWSKA

28-01-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Teresa Piątkowska