18.01.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Maciej Staszewski

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - MACIEJ STASZEWSKI

18-01-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Maciej Staszewski