12.12.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Teresa Piątkowska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - TERESA PIĄTKOWSKA

12-12-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Teresa Piątkowska