20.11.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Zdzisław Michalczyk

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - ZDZISŁAW MICHALCZYK

20-11-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Zdzisław Michalczyk