28.10.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Julian Lenkiewicz

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JULIAN LENKIEWICZ

28-10-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Julian Lenkiewicz