16.10.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Longina Blacha

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - LONGINA BLACHA

16-10-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Longina Blacha