23.09.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Grzegorz Fijałka

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - GRZEGORZ FIJAŁKA

23-09-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Grzegorz Fijałka