18.09.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Krystyna Potrzyszcz

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - KRYSTYNA POTRZYSZCZ

18-09-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Krystyna Potrzyszcz