03.09.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Bolesław Prościński

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - BOLESŁAW PROŚCIŃSKI

03-09-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Bolesław Prościński