29.08.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Tadeusz Naftyński

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - TADEUSZ NAFTYŃSKI

29-08-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Tadeusz Naftyński