28.08.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Irena Ziemba

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - IRENA ZIEMBA

28-08-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Irena Ziemba