08.08.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Maria Struk

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - MARIA STRUK

08-08-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Maria Struk