07.08.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Maria Ważna-Olszewska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - MARIA WAŻNA-OLSZEWSKA

07-08-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Maria Ważna-Olszewska