05.08.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Marek Skowronek

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - MAREK SKOWRONEK

05-08-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Marek Skowronek