11.07.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Joanna Siemiątkowska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JOANNA SIEMIĄTKOWSKA

11-07-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Joanna Siemiątkowska