09.07.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Agnieszka Kołczewska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - AGNIESZKA KOŁCZEWSKA

09-07-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Agnieszka Kołczewska