21.06.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Calude Goldszmidt

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - CALUDE GOLDSZMIDT

21-06-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Calude Goldszmidt