19.06.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - katarzyna Wójcik-Mięsiak

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - KATARZYNA WÓJCIK-MIĘSIAK

19-06-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - katarzyna Wójcik-Mięsiak