11.06.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Jerzy Filipowicz

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JERZY FILIPOWICZ

11-06-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Jerzy Filipowicz