16.05.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Andrzej Ptasiński

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - ANDRZEJ PTASIŃSKI

16-05-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Andrzej Ptasiński