30.04.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Andrzej Giszczak

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - ANDRZEJ GISZCZAK

30-04-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Andrzej Giszczak