09.04.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Ignacy Gogolewski

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - IGNACY GOGOLEWSKI

09-04-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Ignacy Gogolewski