21.03.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Bolesław Wesołowski

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - BOLESŁAW WESOŁOWSKI

21-03-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Bolesław Wesołowski