22.02.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Karol Serkis

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - KAROL SERKIS

22-02-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Karol Serkis