13.02.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Ilona Dynerman

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - ILONA DYNERMAN

13-02-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Ilona Dynerman