06.02.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Przemysław Jaśkiewicz

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - PRZEMYSŁAW JAŚKIEWICZ

06-02-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Przemysław Jaśkiewicz