18.01.2019
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Józef Emil Warda

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JÓZEF EMIL WARDA

18-01-2019 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Józef Emil Warda