05.12.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Bogdan Pyrz

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - BOGDAN PYRZ

05-12-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Bogdan Pyrz