03.12.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Jan Koper

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JAN KOPER

03-12-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Jan Koper