12.09.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Halina Milczek-Górniak

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - HALINA MILCZEK-GÓRNIAK

12-09-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Halina Milczek-Górniak