28.06.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Henryka Gnatowska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - HENRYKA GNATOWSKA

28-06-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Henryka Gnatowska