20.06.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Bolesław Błaszczuk

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - BOLESŁAW BŁASZCZUK

20-06-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Bolesław Błaszczuk