06.06.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Tadeusz Ziętek

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - TADEUSZ ZIĘTEK

06-06-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Tadeusz Ziętek