26.04.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Stanisław Michalczuk

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - STANISŁAW MICHALCZUK

26-04-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Stanisław Michalczuk