12.03.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Wojciech Nawracała

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - WOJCIECH NAWRACAŁA

12-03-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Wojciech Nawracała