14.02.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Feliks Korol

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - FELIKS KOROL

14-02-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Feliks Korol