08.02.2018
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Janina Rutkiewicz

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JANINA RUTKIEWICZ

08-02-2018 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Janina Rutkiewicz