12.12.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Monika Wójtowicz

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - MONIKA WÓJTOWICZ

12-12-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Monika Wójtowicz