15.11.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Jan Krzysztof Zaczek

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JAN KRZYSZTOF ZACZEK

15-11-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Jan Krzysztof Zaczek