26.09.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Szczepan Łasocha

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - SZCZEPAN ŁASOCHA

26-09-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Szczepan Łasocha