09.09.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Ryszard Zakrzewski

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - RYSZARD ZAKRZEWSKI

09-09-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Ryszard Zakrzewski