07.08.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Maria Kitlińska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - MARIA KITLIŃSKA

07-08-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Maria Kitlińska