03.08.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Józef Szewczyk

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JÓZEF SZEWCZYK

03-08-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Józef Szewczyk