03.08.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Roman Filipiak

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - ROMAN FILIPIAK

03-08-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Roman Filipiak