18.05.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Kazimierz Biszczak

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - KAZIMIERZ BISZCZAK

18-05-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Kazimierz Biszczak