14.03.2017
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Sławomir Jacek Żurek

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - SŁAWOMIR JACEK ŻUREK

14-03-2017 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Sławomir Jacek Żurek