27.12.2016
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Czesław Gruszka

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - CZESŁAW GRUSZKA

27-12-2016 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Czesław Gruszka