24.11.2016
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Krzysztof Romatowski

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - KRZYSZTOF ROMATOWSKI

24-11-2016 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Krzysztof Romatowski