NAPISALI O NAS

(as, dam), Na styku dwóch światów. Lublin, którego nie ma, Kurier Lubelski, 29-30.07.2000, s. 8.

Bielesz Marcin, Ponad 2,6 tys. godzin nagrań. Utrwalają relacje świadków historii, Gazeta Wyborcza, 26.09.2013.

Buczkowski Paweł, Trajtkiem do historii, Gazeta w Lublinie, 22.05.2005.

Czajkowski Tomasz, Po raz trzeci w Izraelu... szukając wspomnień o Lublinie i Lubelszczyźnie, Kol Lublin. Annual of Lubliners in Israel and diaspora, nr 45, listopad 2009, s. 112-111 (zobacz także hebrajską wersję artykułu).

Chehab Milena Rachid, Rachid Chebab w sieci, Press, nr 2 (2009), s. 104.

Dybek Agnieszka, Na gapę do PRL-u, Dziennik Wschodni, 20.05.2005, s. 6.

Dras Teresa, Miasto z klocków, Kurier Lubelski, 21.12.1999.

(grj), Gadający plac Litewski, Gazeta w Lublinie, 17.05.2008.

(grj), Święto historii mówionej, Gazeta w Lublinie, 14.05.2008.

Historia mówiona – elementarz, red. Andrzej Drobik, Marcin Jarząbek, Marta Kurkowska-Budzan, Marcin Stasiak, Ewelina Szpak, Warszawa 2008.

Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska- Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2008.

Jachowicz Marta, Pleszczyński Jan, Pierwsze ogniwo, 25 lat Sierpnia'80, dodatek Tygodnika Powszechnego, 4.09.2005, nr. 36, s. 4-6.

(Jasz), Święto Sprawiedliwych, Dziennik Wschodni, 26.09.2008.

Józefczuk Grzegorz, Mur, który mówi, Brama Lubelska, 4-5.09.2004, s. 7.

Józefczuk Grzegorz, Wraca Singer do jidiszlandu, Gazeta w Lublinie, 8.03.2009.

(jwr), Profesor Kłoczowski w sieci, Gazeta w Lublinie, 29.01.2009.

Kijek Łukasz, Lasota Piotr, Program Historia Mówiona Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie jako forma ocalania pamięci o Lublinie i Lubelszczyżnie – 15 lat działalności, [w:] Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, Lublin 2015, s. 333-347.

Kubiszyn Marta, Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, Toruń 2007.

Kubiszyn Marta, Historia mówiona, Obyczaje: magazyn międzynarodowy, nr 7 jesień 2001, s. 5.

Kubiszyn Marta, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, Zeszyty Szkolne 2003, nr 4 (10) (jesień), s. 38-42.

Lewandowska Izabela, Problematyka oral history w zasaobach Internetu, [w:] red. R.T. Prinke, Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, poplularyzacji i dydaktyce historii, Poznań 2007, s. 167-179.

Maj Jacek, Uzdrawianie pamięci (z cyklu "Społeczeństwo nieobojętnych"), Znak, nr 613, czerwiec 2006. 

Makowska Urszula, Otwarte miasto - Lublin, [w:] W podróży. Magazyn pokładowy PKP Intercity, kwiecień 2008 (11).

(MS), Misterium światła i ciemności na placu Zamkowym, Gazeta w Lublinie, 27-28.09.2008.

(MOUL), Pamięci Sprawiedliwych, Kurier Lubelski, 27.09.2008.

Miazga Zbigniew, Żydzi, nasi sąsiedzi, Dziennik Wschodni, 10.12.2004, s. 5.

Miazga Zbigniew, Ocalić od zapomnienia, Awangarda lubelska, nr 1(41), styczeń 2013, s. 10.

(mroz), Ocalić od zapomnienia. Powstaje "historia mówiona" Lublina, Dziennik Wschodni, 22.04.1998.

(PAP), 6,6 tys. relacji w serwisie Historii Mówionej Teatrnu NN, Dziennik Wschodni, 25.09.2013.

Pękała Rafał B., Historia mówiona - głos przeszłości? [w:] Migawki z przeszłości. Opowieści świadków historii, Warszawa 2010.

Pietrasiewicz Tomasz, Brama Grodzka. Kręgi Pamięci, Lublin 2008.

Skibińska Alina, Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich, Warszawa 2007.

Szlachetka Małgorzata, Portal Teatru NN. Podpowie jak uczyć o Holokauście, Gazeta w Lublinie, 15.02.2009.

Szlachetka Małgorzata, Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć światła, Gazeta w Lublinie, 26.09.2008.

Szlachetka Małgorzata, Półmisek lodów za uratowanie życia, Gazeta w Lublinie, 28.09.2008.

Szlachetka Małgorzata, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN: Ponad 6,6 tys. relacji w serwisie Historii Mówionej, Kurier Lubelski, 25.09.2013.

Teatr NN - prezentacja strony internetowej "Historii Mówionej", Dziennik Wschodni, 25.09.2013.

td, Drzewa, które mówią, Kurier Lubelski, 17.05.2008.

Wasiuta Sebastian, Nowa książka o historii mówionej, Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej", nr 1 (151), styczeń 2009, s. 7.