18.12.2013
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Irena Nawrot-Trzcińska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - IRENA NAWROT-TRZCIŃSKA

18-12-2013 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Irena Nawrot-Trzcińska